KİMDİR ?

38

YILLIK

TECRÜBE

Çevre bilinci ve sıfır atık politikasını ilke edinerek 1985 yılında kurulmuştur. Faaliyetine ilk olarak endüstriyel üretim firelerinden geri hazanım ile başlamıştır.

2015 yılında 4000 m2 kapalı alana taşınarak geri dönüştürülebilen plastik atıklarından compound üretimine başlamış ve bünyasinde polimer laboratuvarını kurmuştur. tedarik ettiği plastik atıkları,sahip olduğu üstün teknolojisi ile yüksek performanslı recycle hammadde haline getirmektedir. %100 geri dönüşüm atıklardan ürettiği hammaddelerin OEM ve yan sanayilerinin aralarında bulunduğu otomobillerin görsel parçalarında da kullanılması üretim hassasiyetinin bir sonucu ve başarısıdır.

Hizmetlerimiz

GERİ DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksek veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine "Geri Dönüşüm" denir.

Demlirli metaryeller ve demir dışı atıkların toplanması

Metal ve metal dışı atıkların ayrıştırılması

Geri Dönüşüm Süreci; Presleme, kırma, öğütme, ıslah ve diğer teknikler.

Sevkiyat ve dağıtım işlemi

Geri dönüşüm tesisinde ürünlerin işlenmesi

Geri dönüşümlü ürünler

Bunları biliyor muydunuz?

Bir büyük kayın ağacının, 72 kişinin günlük oksijen ihtiyacını karşıladığını, Bir ton kullanılmış beyaz kağıt geri dönüştürüldüğünde 16 çam ağacını kurtardığını ayrıca;


Atık kağıdın ağaç yerine kullanılmasıyla,
– %25-70 Enerji Tasarrufu
– %60 Hava Kirliliğinde Azalma
– %40 Su Kirliliğinde Azalma
– %60 Su Tasarrufu
– %40 Çöp Hacminde Azalma Sağlanabileceğini Biliyor muydunuz?

 

TEMİZ DÜNYA TEMİZ GELECEK

map_202-1024x445

GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR ?

Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM HATLARI

Kırma makinası ve yıkama havuzlarıyla başlayan Plastik geri dönüşüm hatları resistans ile ısıtılarak granül makinasına kadar gider ve granatör makinası tarafından istenilen boyutta kesilir.

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Plastiklerin kaynağı ; ham petrol, gaz ve kömürdür. Dünyada üretilen toplam petrolün sadece %4' ü plastik üretimi için kullanılmaktadır.Plastikler, çöpe atıldığı zaman çürümez, paslanmaz, çözünmez, biyolojik olarak bozulmaz ve doğada bozulmadan uzun yıllar kalır. Suyun ve toprağın kirlenmesine neden olur. Sulardaki canlılara zarar verir hatta ölümlerine neden olur.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN FAYDALARI

Tükettiğimiz maddeleri yeniden dönüşüm halkası içine katabildiğimiz zaman öncelikle bunların tekrar ham madde olarak kullanılmasını sağlamış oluruz. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması doğadan aldıklarımızı tekrar doğaya vererek azda olsa engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar.

PLASTİK

Plastik; karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementlerin oluşturduğu monomer adı verilen; basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen isimdir.
Bursa Çevre Geri Dönüşüm Projeleri Bursa Bursa Atık Yönetimi Sürdürülebilirlik Bursa Bursa Geri Dönüşüm Tesisleri Geri Dönüşüm İşbirlikleri Bursa Bursa Çevre Koruma Ambalaj Atıkları Bursa Geri Dönüşüm Şirketleri Bursa Geri Dönüşüm Kampanyaları Bursa Atık Azaltma Bursa Geri Dönüşüm Hedefleri Bursa Bursa Plastik Geri Dönüşüm Bursa Kağıt Geri Dönüşüm Elektronik Atık Geri Dönüşümü Bursa Bursa Geri Dönüşüm Eğitimleri Geri Dönüşüm Bilinci Bursa Bursa Geri Dönüşüm Proje Finansmanı Geri Dönüşüm İnovasyonları Bursa Bursa Geri Dönüşüm Kooperatifleri Evde Geri Dönüşüm Bursa Bursa Geri Dönüşüm Sanayi Bursa Ambalaj Atığı Yönetimi Geri Dönüşüm Ekipmanları Bursa Bursa Geri Dönüşüm Bilim ve Teknoloji Atık Yağ Geri Dönüşümü Bursa Bursa Kompost Hesaplamaları Geri Dönüşüm ve Ekonomi Bursa Bursa Atık Su Geri Dönüşümü Bursa Gıda Atığı Geri Dönüşümü Geri Dönüşüm İstihdamı Bursa Geri Dönüşüm ve Toplumsal Bilinç Bursa Bursa Çevre Dostu İnisiyatifler Ambalaj Atıkları Geri Kazanımı Bursa Bursa Atık Pil Geri Dönüşümü Geri Dönüşüm Fuarları Bursa Bursa Belediyesi Geri Dönüşüm Programları Geri Dönüşüm ve Eğlence Bursa Bursa Geri Dönüşüm İstatistikleri Bursa Geri Dönüşüm Girişimleri Geri Dönüşüm Kolektifleri Bursa Bursa Elektrikli Atık Geri Dönüşümü Bursa Geri Dönüşüm Sertifikaları Geri Dönüşüm Tasarım Projeleri Bursa Bursa Geri Dönüşüm Vakıfları Bursa Geri Dönüşüm Hibe Programları Geri Dönüşüm ve Yeşil Enerji Bursa Bursa Geri Dönüşüm Etkinlikleri Geri Dönüşüm Yönetimi Bursa Bursa Geri Dönüşüm Sürdürülebilir Kalkınma