Kurumsal

38 Yıllık Tecrübe

KİMDİR ?

38

YILLIK

TECRÜBE

Çevre bilinci ve sıfır atık politikasını ilke edinerek 1985 yılında kurulmuştur. Faaliyetine ilk olarak endüstriyel üretim firelerinden geri hazanım ile başlamıştır.

2015 yılında 4000 m2 kapalı alana taşınarak geri dönüştürülebilen plastik atıklarından compound üretimine başlamış ve bünyasinde polimer laboratuvarını kurmuştur. tedarik ettiği plastik atıkları,sahip olduğu üstün teknolojisi ile yüksek performanslı recycle hammadde haline getirmektedir. %100 geri dönüşüm atıklardan ürettiği hammaddelerin OEM ve yan sanayilerinin aralarında bulunduğu otomobillerin görsel parçalarında da kullanılması üretim hassasiyetinin bir sonucu ve başarısıdır.

GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR ?

Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM HATLARI

Kırma makinası ve yıkama havuzlarıyla başlayan Plastik geri dönüşüm hatları resistans ile ısıtılarak granül makinasına kadar gider ve granatör makinası tarafından istenilen boyutta kesilir.

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Plastiklerin kaynağı ; ham petrol, gaz ve kömürdür. Dünyada üretilen toplam petrolün sadece %4' ü plastik üretimi için kullanılmaktadır.Plastikler, çöpe atıldığı zaman çürümez, paslanmaz, çözünmez, biyolojik olarak bozulmaz ve doğada bozulmadan uzun yıllar kalır. Suyun ve toprağın kirlenmesine neden olur. Sulardaki canlılara zarar verir hatta ölümlerine neden olur.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN FAYDALARI

Tükettiğimiz maddeleri yeniden dönüşüm halkası içine katabildiğimiz zaman öncelikle bunların tekrar ham madde olarak kullanılmasını sağlamış oluruz. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması doğadan aldıklarımızı tekrar doğaya vererek azda olsa engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar.

PLASTİK

Plastik; karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementlerin oluşturduğu monomer adı verilen; basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen isimdir.