Ahşap Palet Geri Kazanım

Ahşap Palet Geri Kazanım

 • Çevre Mevzuatı kapsamında

  27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Ambalaj Kontrol Yönetmeliği gereği;

  MADDE 13 – (1) Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, ayrı biriktirmek ve belediyelerce belirlenen şekilde belediyenin toplama sistemine veya atık getirme merkezlerine vermekle yükümlüdür. Ancak çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ambalaj atıklarını oluştuğu noktada cinslerine göre ayrı biriktiren sanayi işletmeleri ile altıncı bölümde belirtilen toplama sisteminin oluşturulmadığı ve biriktirme ekipmanlarının temin edilemediği yerlerdeki ambalaj atığı üreticileri ambalaj atıklarını çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine verebilirler.

  Atık Yönetimi Yönetmeliği Madde 9 g bendinde “Atıklarını bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle,” denilmektedir.

  Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği Madde 5 k bendi “Bu Yönetmelikte tanımlanan sistem doğrultusunda toplanan ambalaj atıklarının çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine verilmesi zorunludur.” Denilmektedir.

   

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 07/08/2017 tarih ve 70860 sayı no’lu Çevre İzin ve Lisans Belgesi mevcuttur.

  Bu kapsamda tesiste 15 01 03 Ahşap Ambalaj atıkları ile ilgili Ambalaj Atığı Geri Kazanımı ve 15 01 01 Kağıt ve Karton Ambalaj, 15 01 02 Plastik Ambalaj, 15 01 03 Ahşap Ambalaj, 15 01 04 Metalik Ambalaj, 15 01 05 Kompozit Ambalaj, 15 01 06 Karışık Ambalaj ve 15 01 07 Cam Ambalaj’lar ile ilgili olarak Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Belgesi mevcuttur.

  Tesise kabul edilen ahşap ambalaj atıkları deformasyon nedeniyle veya ihtiyaç fazlası olarak elden çıkarılmakta, elden çıkarılan bu ahşap ambalajların tamiri yapılarak yeniden kullanıma hazır hale getirilerek piyasaya sürülmektedir.

  Ahşap ambalajın durumuna göre eksik parçalarının tamamlanması, hava şartları nedeniyle oluşan kararma veya kullanıldığı ortamlardan kaynaklanan kirlenmelerin, istenmeyen kötü görünümün ortadan kaldırılması ile tekrardan kullanıma hazır hale getirilmesi “geri kazanım” işleminin temel prensibidir.