Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma

  • Ambalaj atıklarının yönetim planlarının hazırlanması
  • Ambalaj atığı belgelendirme hizmetleri
  • Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması
  • Ambalaj atıklarının ayrıştırılması
  • Ambalaj atıklarının saha yönetimi

Çevrenin korunması, kaynak istafının önlenmesi ve ekonomiye katkı amacıyla, sanayi kuruluşlarına dağıttığımız konteynırlarımız ile sanayi kuruluşlarından kaynaklanan ambalaj atıkları toplanmakta, türlerine göre ayrıştırılıp, preslenmekte ve geri kazanıma hazır hale getirilmektedir. Ambalaj atığı üreticisi tüm firmalara atık sahalarının yönetilmesi adına gerekli personel ve ekipman desteği sağlanmaktadır.