Tehlikesiz Atık Toplama

Tehlikesiz atıklar tesisinizden teslim alınarak firmamıza güvenli bir şekilde getirilmektedir. Firmamızda öncelikle ayrıştırma faaliyeti ile atıklar kendi içlerinde atık kodları ve cinslerine göre kategorilerine ayrılmaktadır. Yeterli miktara ulaşıncaya kadar bu alanlarda güvenli bir şekilde depolanmaktadır. Her bir atık kodu için yeterli miktara ulaşıldığı takdirde geri kazanım prosesine gönderilmektedir. Bu sayede atıklar geri kazanım prosesine gönderilene kadar tesisimizde ayrıştırma faaliyetinden sonra güvenli bir şekilde depolanmaktadır.